آخرین مطالب از برچسب: کلاس اشپزی

اردوی مطالعاتی متوسطه دوم

گزارش تصویری

کلاس آشپزی ملل با شف دریاب

گزارش تصویری از  کلاس آشپزی دانش آموزان دوره دوم المهدی  

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است