رتبه های برتر کنکـور (زیرِ هزار)

پوریا اله کرمی

رتبه ۱۱۹ ریاضی مهندسی برق دانشگاه تهران

علی بحرالعلومی

رتبه ۱۵۷ ریاضی داروسازی دانشگاه اصفهان

امیر رضاعلی

رتبه ۱۵۱ ریاضی مهندسی شیمی دانشگاه تهران

سید هادی موسویان

رتبه ۴۲۵ ریاضی مهندسی عمران دانشگاه تهران

علی شریفی

رتبه ۲۸۹ ریاضی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران

امیرمحمد خورشیدی

رتبه ۳۹۱ ریاضی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت

محمدحسین خادمی

رتبه ۴۱۶ ریاضی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

امیرعلی حاجی صفری

رتبه ۶۰۵ انسانی حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

امیر باتربیت

رتبه ۹۷۴ ریاضی مهندسی معدن دانشگاه تهران

علی اصغر بهجت

رتبه ۴۹۲ تجربی | پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت

کمیل صبوحی

رتبه برتر مسابقات بخش احکام ۱۴۰۰/۱۴۰۱

محمد داودی

رتبه برتر مسابقات صحیفه سجادیه۱۴۰۰/۱۴۰۱

محمدصادق صادقی

رتبه برتر مسابقات تفسیر ۱۴۰۰/۱۴۰۱

محمدحسن بیطرفان

رتبه برتر مسابقات تفسیر ۱۴۰۰/۱۴۰۱

سید امیر مسعود رضوی

رتبه برتر مسابقات نهج البلاغه ۱۴۰۰/۱۴۰۱

متین کاظمی

رتبه برتر مسابقات تفسیر ۱۴۰۰/۱۴۰۱

سجاد شفیعی

رتبه برتر مسابقات حفظ ۱۴۰۰/۱۴۰۱

مانی نیرومند

رتبه برتر مسابقات احکام ۱۴۰۰/۱۴۰۱

صدرا استیری

رتبه برتر مسابقات نهج البلاغه ۱۴۰۰/۱۴۰۱

امیرمحمد مهری

رتبه برتر مسابقات نهج البلاغه ۱۴۰۰/۱۴۰۱

علی اصغر بهجت

رتبه برتر مسابقات قرائت تحقیق ۱۴۰۰/۱۴۰۱

امیرحسین نجفی

رتبه برتر مسابقات احکام ۱۴۰۰/۱۴۰۱

سید معین جودکی

رتبه برتر مسابقات صحیفه سجادیه ۱۴۰۰/۱۴۰۱

علی وطن دوست

رتبه برتر مسابقات اذان ۱۴۰۰/۱۴۰۱

ایوب دلاور

رتبه برتر مسابقات حفظ ۱۴۰۰/۱۴۰۱

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است