صفحه اصلی دوره ها ارتباط با ما حساب کاربری

" باشگـــــاه ورزشـــــی مجتمــــــع المهـــــدی "

ثبت نام در کلاس های ورزشی

ثبت نام در کلاس های فوتسال

زمان: روزهای پنج شنبه | ساعت: ۸ الی ۹:۳۰ صبح | مکان: سالن شهید چمران حکیمیه
مشخصات فردی
یک عکس سه در چهار از خودتان بارگزاری کنید تا در کارت عضویت شما چاپ شود
Max. file size: 50 MB.

ثبت نام در کلاس های شنا

زمان: روزهای فرد | ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۶ | مکان: استخر شهید چمران حکیمیه
مشخصات فردی
یک عکس سه در چهار از خودتان بارگزاری کنید تا در کارت عضویت شما چاپ شود
Max. file size: 50 MB.

ثبت نام در کلاس های والیبال

زمان: روزهای پنج شنبه | ساعت: ۸ الی ۹:۳۰ صبح | مکان: سالن شهید چمران حکیمیه
مشخصات فردی
یک عکس سه در چهار از خودتان بارگزاری کنید تا در کارت عضویت شما چاپ شود
Max. file size: 50 MB.

مهارت های ورزشی را بیاموزید.

شنا، تیر و کما، دو و میدانی، فوتبال، بستکتبال، والیبال و...

آموزش ببینید و مقام کسب کنید.

کسب اموزش های ورزشی از بهترین مربیان منطقه چهار تهران

برای شغل آینده آماده شوید.

اگر میخواهید ورزشکار شوید باید از مدرسه شروع کنید

با مربی های متخصص ورزش کنید.

مربیان تربیت بدنی متخصص در هر رشته مهارتی و ورزشی

مربی تربیت بدنی دبستان

استاد ابراهیمی

مربی تربیت بدنی دبستان

استاد حسین عامری

مربی تربیت بدنی دبستان

استاد ابراهیمی

مربی تربیت بدنی دبستان

استاد ابراهیمی

باشگاه ورزشی دبستان دوره اول دوره دوم مجتمع المهدی

0