صفحه اصلی دوره ها ارتباط با ما حساب کاربری
نفرات برتر در سطح منطقه ، سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

صدرا صادقـی

رتبه اول | رشته اذان (پایه چهارم)

مجتبی کاکایی

رتبه اول | رشته عکاسی (پایه ششم)

داریوش احمدی

رتبه اول | دوی ۸۰۰ متر | (پایه پنجم)

رادین دربهشتی

رتبه اول | رشته نقاشی گواش (پایه پنجم)

محمدرضا توسلی

رتبه دوم | دوی ۸۰۰ متر | (پایه ششم)

سید صدرا صفوی زاده

رتبه اول | رشته چالش هولوگرام (پایه سوم)

امیرعلی خورشیدی

رتبه دوم | پرتاب وزنه (پایه ششم)

محمدرضا توسلی

رتبه دوم | رشته نقاشی آبرنگ (پایه ششم)

کیان عابدیان

رتبه دوم | دوی ۸۰۰ متر (پایه پنجم)

پرهام حاتمی

رتبه اول | رشته چالش هولوگرام (پایه سوم)

آرشیو افتخارات فرهنگی و هنری

۱ : مجتبی کاکائی | پایه ششم | عکاسی | رتبه اول | در سطح منطقه

 

۲ : رادین دربهشتی | پایه پنجم | نقاشی گواش | رتبه اول

۳ : سیدصدرا صفوی زاده | پایه سوم | چالش هولوگرام | رتبه اول

 

۴ : پرهام حاتمی | پایه سوم | چالش هولوگرام | رتبه اول

 

۵ : محمدرضا توسلی | پایه ششم | نقاشی آبرنگ | رتبه دوم

۱ : ایلیا شیبانی | پایه ششم | رشته قصه گویی | رتبه اول | در سطح منطقه

 

۲ : آرمان جولایی | پایه … | داستان نویسی | رتبه اول

۳ : سید داوود سالاری | پایه پنجم | رشته مشاعره| رتبه اول

 

۴ : امیرحسین مقیسه | پایه پنجم | مشاعره| رتبه دوم

 

۵ : رضا درویش | پایه ششم | مشاعره | رتبه دوم

۵ : آرمین جداخانی | پایه پنجم | نقاشی | رتبه سوم

آرشیو افتخارات ورزشی

۱ : داریوش احمدی | پایه پنجم | دوی ۸۰۰ متر | رتبه اول | در سطح منطقه
۲ : محمدرضا توسلی | پایه ششم | دوی ۸۰۰ متر | رتبه دوم
۳ : محمدرضا توسلی | پایه ششم | پرش طول | رتبه دوم
۴ : امیرعلی خورشیدی | پایه ششم | پرتاب وزنه | رتبه دوم
۵ : کیان عابدیان | پایه اول | دوی ۸۰۰ متر | رتبه دوم
۶ : رهام ایمانی مطلق | پایه پنجم | پرش طول | رتبه اول
۷ : فرزام سلحشوری | پایه پنجم | شطرنج | رتبه اول
۸ : آرمین یوسفی | پایه ششم | شنا | رتبه اول

 

۱ : دانیال شاکری | … | رشته طناب زنی و جاگینگ | رتبه اول و سوم | در سطح منطقه


۲ : طاها وفا | پایه … | رشته طناب زنی و جاگینگ | رتبه اول و سوم| در سطح منطقه


۳ : نیما احمدزاده | پایه … |رشته طناب زنی و جاگینگ | رتبه اول و سوم |در سطح منطقه


۴ : امیرحسین یاسینی | پایه …| رشته طناب زنی و جاگینگ | رتبه سوم |در سطح منطقه

آرشیو افتخارات قرآن، نماز و عترت

۱ : صدرا صادقی | پایه چهارم | رشته اذان | رتبه اول | در سطح منطقه
۲ : امیرعلی احمدی زمانی | پایه پنجم | رشته قرائت قرآن | رتبه اول
۳ : حسین ملک محمدی | پایه چهارم | رشته حفظ | رتبه اول
۴ : حسین مهدی زاده | پایه دوم | رشته حفظ | رتبه اول
۵ : محمد جواد صدیقی | پایه اول | رشته حفظ | رتبه اول
۶ : محمد حسین چلبی | پایه پنجم | رشته حفظ | رتبه اول
۷ : محمدطاها رسولی | پایه چهارم | رشته احکام | رتبه اول

۱ : امیرحسین ارسی | پایه ششم | رشته حفظ | رتبه سوم | در سطح منطقه

 

۲ : امیرعلی ارسی | پایه چهارم | احکام | رتبه دوم

۱ : بنیامین سلطانی نژاد | پایه چهارم | رشته حفظ | رتبه اول | در سطح منطقه

 

۲ : امیرعلی ارسی | پایه سوم | احکام و نماز | رتبه اول | در سطح منطقه

۱ : صدرا صادقی | پایه چهارم | رشته اذان | رتبه اول | در سطح منطقه
۲ : امیرعلی احمدی زمانی | پایه پنجم | رشته قرائت قرآن | رتبه اول
۳ : حسین ملک محمدی | پایه چهارم | رشته حفظ | رتبه اول
۴ : حسین مهدی زاده | پایه دوم | رشته حفظ | رتبه اول
۵ : محمد جواد صدیقی | پایه اول | رشته حفظ | رتبه اول
۶ : محمد حسین چلبی | پایه پنجم | رشته حفظ | رتبه اول
۷ : محمدطاها رسولی | پایه چهارم | رشته احکام | رتبه اول

Views: 322

0