آخرین مطالب از برچسب: کارگاه های مدرسه المهدی

گزارشی از کارگاه های مهارت آموزی المهدی

 گزارش تصویری کوتاه از فضای داخلی کارگاه های مهارت آموزی دبیرستان دوره اول المهدی عج

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است