آخرین مطالب از برچسب: ردو علمی المهدی

اهداء جوایز به دانش آموزان سال ۱۳۸۶

گزارش تصویری

اردو علمی دانش آموزان سال ۱۳۸۶

مسابقه رباتیک دبستان المهدی (عـج) سال ۱۴۰۱

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است