آخرین مطالب از برچسب: رباتیک کشوری

حضور دانش آموزان المهدی در جشنواره رباتیک کشوری

حضور موفق دانش آموزان المهدی بر روی سکوهای قهرمانی مسابقات رباتیک کشوری ۲۰۱۹

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است