آخرین مطالب از برچسب: اردوی درون مدرسه

اردوی مطالعاتی متوسطه دوم

گزارش تصویری

مسابقات چندگانه دورخیز آبی

گزارش تصویری از مسابقات دوره دوم المهدی

کلاس آشپزی ملل با شف دریاب

گزارش تصویری از  کلاس آشپزی دانش آموزان دوره دوم المهدی  

برگزاری مسابقات کبدی و یاما

مسابقات کبدی و یاما دبیرستان دوره دوم المهدی

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است