آخرین مطالب از برچسب: مسابقفه رباتیک

مسابقه ربات ها (دبیرستان)

گزارش تصویری

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است