آخرین مطالب از برچسب: اردوی مدرسه المهدی

اردوی مطالعاتی متوسطه دوم المهدی

ایام عید شده و یه اردوی مطالعاتی داریم برای دانش آموزان، همه در کنار هم […]

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است