ارزیابی فعالیت های پایه ششم (اندیشه۱ و ۲) آقای آرمان

ارزیابی سالانه فعالیت های آموزشی و پرورشی نیم سال اول ۱۴۰۱.۱۴۰۲ دبستان المهدی

سخن مدیـر
انسان موجودی هدفمند و آرمانگرا در راه تکامل است و پیوسته در زندگی خواهان دستیابی به ایدآل های پاک و سازنده می باشد و مسلما از میل به آنها شادمان و از دست دادن فرصت ها او را غمگین می نماید. لذا دبستان غیر دولتی المهدی عج به منظور ایجاد ظرفیت های پربار و هدفمند نمودن یک سیستم پویاتر سعی در شناخت نقاط قوت و ضعف دارد و در این راستا در پایان هر دوره کاری خود لازم می داند برای ارائه خدمات بهتر به ارزیابی هر یک از اجزای کاری و اجرایی خود بپردازد. و اینک در آستانه نیم سال تحصیلی مصمم است با طرح نظام نظرسنجی از اولیاء با بررسی و تحقیق پیرامون عملکرد افراد سازمان ، میزان دستیابی به اهداف متعالی خود را سنجیده و زمینه های برطرف کردن موانع ، اصلاح روش ها ، بهسازی نیرو ها و نهایتا پیرامون مراحل دیگر حرکت و رشد فرد در سازمان را فراهم سازد.به عبارت دیگر با این ارزیابی ها حیطه تصمیم گیری و برنامه ریزی را بهتر و مشخص سازد.
بدیهی است صداقت و دقت شما در پاسخگویی می تواند ما را در رساندن به پیشرفت های مترقی و در سایه آن تربیت بهتر و موثر تر آینده سازان به صورت انسان هایی دانا ،توانا،،عامل به اخلاق،شاداب و خویشتن دار یاری نماید.
قبلا از نظر لطف شما نسبت به این مجموعه کمال تشکر و قدردانی را داریم.
مدیریت دبستان غیر دولتی المهدی عج
محمـد تقـی اوحــدی زاده

الف) عملکرد آموزگار
( آقای آرمـان )

۱ : نقش الگویی آموزگار و میزان تاثیرگذاری در کلام و رفتار دانش آموزان

۲ : توانایی و مهارت در ایجاد ارتباط عاطفی با دانش آموزان در کلاس

۳ : توانایی و مهارت در آموزش و انتقال مفاهیم کتاب درسی

۴ : میزان مشارکت و بکارگیری دانش آموزان در پرسش و پاسخ

۵ : خلاقیت در کلاس برای ایجاد انگیزه یادگیری در دانش دانش آموزان

۶ : متناسب بودن حجم تکالیف با کلاس درس

۷ : بررسی تکالیف و دقت نظر در حُسن اجرای آن

۸ : ارزیابی مستمر پیشرفت دانش آموزان و ارائه بازخورد به موقع

۹ : تولید محتواهای آموزشی توسط آموزگار و ارائه آن در کلاس

۱۰ : میزان تاثیر در رفتار و آداب اجتماعی و اصول اخلاقی دانش آموزان

۱۱ : میزان علاقه فرزندتان به آموزگار

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است