• بازديد علمي از پارك علمي فن آموز روز شنبه 25 بهمن ساعت 8 صبح
 • برگزاري مرحله دوم (آزمون تستي ) مسابقه فرزندم چنين باش در مدرسه - روز شنبه 25 بهمن ساعت 7:30
 • بازديد كامل برج ميلاد - كنبد آسمان - دانش آموز برتر نوبت اول - دي 93
  بازديد كامل برج ميلاد - دانش آموز برتر نوبت اول - دي 93
  بازديد كامل برج ميلاد - دانش آموز برتر نوبت اول - دي 93
  بازديد كامل برج ميلاد - گنبد آسمان - دانش آموز برتر نوبت اول - دي 93
  پرچم حرم امام علي و امام حسين و حضرت عباس و امام رضا در گنبد آسمان برج ميلاد - دانش آموز برتر نوبت اول - دي 93
  بازديد از پارك علمي فن آموز - شنبه 25 بهمن 93
  بازديد كامل برج ميلاد -صرف شام در فود كورت - دانش آموز برتر نوبت اول - دي 93
  بازديد كامل برج ميلاد -صرف شام در فود كورت - دانش آموز برتر نوبت اول - دي 93
  بازديد از پارك علمي فن آموز - 25 بهمن 93

  طرح هفته اي با كلام وحي - ختم قرآن در يك هيفته هنگام نماز جماعت ظهر
  طرح هفته اي با كلام وحي - ختم قرآن در يك هيفته هنگام نماز جماعت ظهر
  اردوي يك روزه تفريحي پايه سوم - كارتينگ آزادي
  اردوي يك روزه تفريحي پايه سوم - كارتينگ آزادي
  اردوي تفريحي يك روزه پايه اول و دوم - پينت بال دهكده مقاومت
  اردوي تفريحي يك روزه 23 دي - اردوگاه باهنر
  كلاس اخلاق استاد رحيمي در نمازخانه اردوگاه باهنر - نامه 31 نهج البلاغه
  اردوي زيارتي امام زاده صالح - تجريش - پايان امتحانات نوبت اول
  تجديد پيمان با آرمانهاي شهداي هشت سال دفاع مقدس و شهيد رضايي دانشمند هسته اي