• کارنامه عملکرد مهرماه روز شنبه مورخ 93/08/03 با اطلاع قبلی از نحوه و زمان ارائه آن به اولیای گرامی
 • آخرین مهلت تحویل برگه های موافقت نامه اردوی زیارتی ـ سیاحتی مشهد مقدس روز چهارشنبه 93/07/30
 • آغاز آزمون های آمادگی (ویژه مدارس برتر) از روز شنبه مورخ 93/08/17
 • آزمون مدارس برتر ، مرحله اول ـ روز شمار : *** 21 روز ***
 •  

  اردوي زيارتي مشهد مقدس (فرم شماره 1 )

   

  -
  -