************************************************


***************************************************************

راهيابي دانش آموزان دبيرستان دوره اول به مسابقات منطقه اي (تنيس روي ميز  )
***
**

 *

بهره گيري اولياي محترم و دانش آموزان عزيز

از مشاور مجرب جناب آقاي بهاردوست

دو شنبه ها  ساعت 11 تا 14

 


                                          

                                     

آدرس : تهران - تهرانپارس - حکیمیه - خيابان خرم - پلاک 38تلفن : 77304488دورنگار : 77310391خط پيامک : 300043638302رايانامه : school@almahdischool.ir